OFERTA
Regulamin Rozgrywek “Trójmiejskiej Ligi Hokejowej”
Organizator Rozgrywek

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Trójmiejska Liga Hokeja zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń KRS 0000448644, z siedzibą w Gdańsku ul. Knyszyńska 29/4.

Władze Ligi

Zarząd Stowarzyszenia Trójmiejska Liga Hokeja jest stroną w zawieraniu stosownych umów i porozumień we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek TLH. Zarząd prowadzi wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z prowadzenia rozgrywek TLH. Zarząd TLH ustanawia Zasady Rozgrywek ustala ich system, na dany sezon oraz określa ich kalendarz. Sekretarz Zarządu TLH odpowiada za organizację meczów oraz weryfikację zawodników, rozliczenia, sprawuje bieżący nadzór nad ich przebiegiem.

Rada Ligi

Radę Ligi stanowią przedstawiciele drużyn – po jednym z każdego zespołu uczestniczącego w rozgrywkach TLH, będących członkami Stowarzyszenia TLH. Rada Ligi pełni funkcję doradczą w stosunku do działań Zarządu TLH. Ma prawo wprowadzać tematy na obrady Zarządu oraz wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu TLH w określonej sprawie. Skład Rady Ligi jest ustalany co roku i ogłaszany przez Zarząd TLH. Każda drużyna w Radzie Ligi ma jeden głos.

Sędzia Główny Ligi

Zarząd powołuje na funkcję Głównego Sędziego Ligi licencjonowanego sędziego Hokeja na Lodzie. Sędzia Główny rozstrzyga wszelkie spory na tle regulaminowym, orzeka wymiar kar większych, dokonuje interpretacji przepisów do konkretnych zdarzeń. Sędzia Główny odpowiada za obsadę sędziowską meczów.
Sędzia Główny Ligi uczestniczy w zebraniach Zarządu TLH z głosem doradczym w sprawach związanych z zakresem jego odpowiedzialności.

Patronat

Patronem rozgrywek jest GKS Stoczniowiec Gdańsk oraz Polski Związek Hokeja na Lodzie.

Puchar ligii TLH